Witamy !

Porady prawne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Rejestracja

Chcesz w pełni skorzystać z oferty ? Zarejestruj się na naszej stronie

Rejestracja

Załóż spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością online w 1 dzień!

Dzięki nowym rozwiązaniom prawnym już teraz możemy zarejestrować dla Ciebie
spółkę z o.o. przez internet w jeden dzień, bez wizyty u notariusza i zbędnych formalności.

Product Cena Netto: Cena z Vat: Dodaj do koszyka
SPÓŁKA SP. Z.O.O. ONLINE 800.00zł 984.00zł

Gwarantujemy naszym klientom szybka i sprawną obsługę całego procesu rejestracji spółki. Nasza usługa obejmuje:

- założenie i rejestrację spółki;

- uzyskanie nr NIP i REGON;

-rejestracja jako płatnika VAT lub VAT EU;

opcjonalnie:

- zgłoszenie spółki jako płatnika ZUS;

- uzyskanie nr EORI;

Oprócz wynagrodzenia za usługę rejestracji spółki do zapłaty pozostaje opłata sądowa za wpis do KRS oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej kwocie 614 zł (opłata musi być wniesiona przed rejestracją Spółki).

Założenie spółki w trybie online wymaga obecności wszystkich wspólników w siedzibie Kancelarii lub też udzielenie pełnomocnictw dla prawnika naszej Kancelarii. To samo dotyczy wszystkich członków zarządu tworzonej Spółki.

Kapitał wpłacony powinien być przy założeniu spółki  niepóźniej niż w przeciągu 7 dni od dokonania założenia spółki. Kapitał zakładowy może być wpłacony tylko i wyłącznie w formie pieniężnej. Z praktycznego punktu widzenia lepiej kiedy kapitał wpłacony jest przed założeniem spółki, gdyż umożliwia to uniknięcie dodatkowych czynności.  W przypadku wpłacenia kapitału w terminie do 7 dni, należy złożyć do sądu rejestrowego pismo zawierające oświadczenie o dokonaniu wpłaty całości kapitału zakładowego podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki.

Założenie spółki nakłada obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % kapitału zakładowego (pomniejszonego o koszty sądowe założenia spółki).

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet krok po kroku.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych umożliwiła od 1 stycznia 2012 r.  szybkie zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie on-line.

Przed zmianami przy zakładaniu takich spółek wymagana była obecność notariusza, który musiał być obecny przy sporządzaniu umowy. Następnie po złożeniu formularzy rejestracyjnych wraz z wymaganymi dokumentami, należało oczekiwać  na rejestrację firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym, co trwało od kilku tygodni do kilku dni.

Aktualnie możemy założyć Spółkę bez wizyty notariusza . Wystarczy, że sami założymy konto w specjalnym systemie teleinformatycznym, wypełnimy on-line udostępniony tam formularz, opatrzymy go podpisem elektronicznym i klikniemy Wyślij.

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia serwis rejestracyjny spółek  pod adresem https://ems.ms.gov.pl/. Konto musi założyć nie tylko osoba wypełniająca wniosek, lecz również każdy ze wspólników.

Przy rejestracji podajemy imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości. W przypadku osoby prawnej należy dodatkowo przygotować nazwę, nr NIP, adres siedziby oraz nr REGON. Każdy musi też podać swój adres e-mail oraz ustalić login i hasło.

Po zalogowaniu do systemu możemy przystąpić do wypełniania wniosku o rejestrację. W formularzu należy podać dane adresowe oraz dotyczące sądu rejonowego, umowy spółki, listy wspólników czy wnoszonych udziałów.

Cała procedura kończy się podpisaniem wniosku przez składającego oraz wspólników (dowolna forma podpisu elektronicznego) i uiszczeniem opłaty w systemie eCard. Wniosek zostanie przesłany do właściwego sądu.

Sąd rejestrowy będzie mógł wezwać wspólników do usunięcia ewentualnych braków. Jeśli tego nie zrobi, spółka zostanie zarejestrowana w ciągu doby od daty wpływu wniosku do sądu. Od tego czasu wspólnicy będą mogli wnosić wkłady. Konieczne będzie też dostarczenie do sądu wzorów podpisów. Będzie na to siedem dni.

pomoc-prawna.biz - konsultacje prawne online

konsultacje prawne online – rezerwacja terminu