Witamy !

Porady prawne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!

You must either be invited by one of our team member or request an invitation by email at info {at} yoursite {dot} com.

Note: If you are the admin and want to display the register form here, log in to your dashboard, and go to Settings > General and click "Anyone can register".

Załóż spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością online w 1 dzień!

Dzięki nowym rozwiązaniom prawnym już teraz możemy zarejestrować dla Ciebie
spółkę z o.o. przez internet w jeden dzień, bez wizyty u notariusza i zbędnych formalności.

[quickshop product="SPÓŁKA SP. Z.O.O. ONLINE"]

Gwarantujemy naszym klientom szybka i sprawną obsługę całego procesu rejestracji spółki. Nasza usługa obejmuje:

- założenie i rejestrację spółki;

- uzyskanie nr NIP i REGON;

-rejestracja jako płatnika VAT lub VAT EU;

opcjonalnie:

- zgłoszenie spółki jako płatnika ZUS;

- uzyskanie nr EORI;

Oprócz wynagrodzenia za usługę rejestracji spółki do zapłaty pozostaje opłata sądowa za wpis do KRS oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej kwocie 614 zł (opłata musi być wniesiona przed rejestracją Spółki).

Założenie spółki w trybie online wymaga obecności wszystkich wspólników w siedzibie Kancelarii lub też udzielenie pełnomocnictw dla prawnika naszej Kancelarii. To samo dotyczy wszystkich członków zarządu tworzonej Spółki.

Kapitał wpłacony powinien być przy założeniu spółki  niepóźniej niż w przeciągu 7 dni od dokonania założenia spółki. Kapitał zakładowy może być wpłacony tylko i wyłącznie w formie pieniężnej. Z praktycznego punktu widzenia lepiej kiedy kapitał wpłacony jest przed założeniem spółki, gdyż umożliwia to uniknięcie dodatkowych czynności.  W przypadku wpłacenia kapitału w terminie do 7 dni, należy złożyć do sądu rejestrowego pismo zawierające oświadczenie o dokonaniu wpłaty całości kapitału zakładowego podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki.

Założenie spółki nakłada obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % kapitału zakładowego (pomniejszonego o koszty sądowe założenia spółki).

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet krok po kroku.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych umożliwiła od 1 stycznia 2012 r.  szybkie zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie on-line.

Przed zmianami przy zakładaniu takich spółek wymagana była obecność notariusza, który musiał być obecny przy sporządzaniu umowy. Następnie po złożeniu formularzy rejestracyjnych wraz z wymaganymi dokumentami, należało oczekiwać  na rejestrację firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym, co trwało od kilku tygodni do kilku dni.

Aktualnie możemy założyć Spółkę bez wizyty notariusza . Wystarczy, że sami założymy konto w specjalnym systemie teleinformatycznym, wypełnimy on-line udostępniony tam formularz, opatrzymy go podpisem elektronicznym i klikniemy Wyślij.

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia serwis rejestracyjny spółek  pod adresem https://ems.ms.gov.pl/. Konto musi założyć nie tylko osoba wypełniająca wniosek, lecz również każdy ze wspólników.

Przy rejestracji podajemy imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości. W przypadku osoby prawnej należy dodatkowo przygotować nazwę, nr NIP, adres siedziby oraz nr REGON. Każdy musi też podać swój adres e-mail oraz ustalić login i hasło.

Po zalogowaniu do systemu możemy przystąpić do wypełniania wniosku o rejestrację. W formularzu należy podać dane adresowe oraz dotyczące sądu rejonowego, umowy spółki, listy wspólników czy wnoszonych udziałów.

Cała procedura kończy się podpisaniem wniosku przez składającego oraz wspólników (dowolna forma podpisu elektronicznego) i uiszczeniem opłaty w systemie eCard. Wniosek zostanie przesłany do właściwego sądu.

Sąd rejestrowy będzie mógł wezwać wspólników do usunięcia ewentualnych braków. Jeśli tego nie zrobi, spółka zostanie zarejestrowana w ciągu doby od daty wpływu wniosku do sądu. Od tego czasu wspólnicy będą mogli wnosić wkłady. Konieczne będzie też dostarczenie do sądu wzorów podpisów. Będzie na to siedem dni.

pomoc-prawna.biz - konsultacje prawne online

konsultacje prawne online – rezerwacja terminu